Breaking News
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสนับสนุนการสอน

กลุ่มสนับสนุนการสอน

งานแนะแนว

น.ส.จันทร์จีรา บุญปติ
ครู คศ.1
น.ส.กรกมล กุลทอง
ครู คศ.1
น.ส.เกศวรา ศรีพิบูลย์
ครู พนักงานราชการ

 

เจ้าหน้าที่

น.ส.กันต์หทัย ใจกว้าง
ครูธุรการ
น.ส.นันทรัตน์ อนุกูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
น.ส.ชนุตม์ ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ศรินทร์รตา ชูเชื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นักการ-แม่บ้าน

4012 4013
นายอองซาน อาว (พม่า)
นักการ
 นางวินวินโซ ฟอง (พม่า)
แม่บ้าน
น.ส.สุคันธา พิมพ์ศรี
แม่บ้าน
นายวิสิญ ราชจินดา
พนักงานขับรถ
นางสาวบุญรัตน์ ปานสัง
แม่บ้าน
นายอรินทม์ บุญเลิศ
ยาม
นางประนอม มุขดาหาร
แม่บ้าน
นายสมยศ ประยูเด็น
นักการ
นางกิรประภา ไชยวรรณ
แม่บ้าน
สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

บัญชีแนบท้ายประ …

ปิดโหมดสีเทา