Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนทีปราษพิทยา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วยกิจกรรม การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงตรุษจีนของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และยังได้มอบรางวัลให้คุณครูที่แต่งการดีเด่น สวยงาม ตามวัฒนธรรมจีนโดยมีนางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ขอแจ้งรายละเอีย …

ปิดโหมดสีเทา