Home / ฝ่ายบริหารทั่วไป (page 6)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 096/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2560

เปิดที่นี่ คำสั่งกีฬาอำเภอ60 คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎ …

Read More »

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียน และกรรมคณะสี ประจำปี การศึกษา 2560

คลิกที่นี่  คำสั่งกีฬาสี ร.ร 60doc   คำสั่งโรงเรีย …

Read More »

เรื่อง คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน เดือนมิถุนายน 2560

เปิดที่นี้ คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 073 /25 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 059/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเขตพื้นที่ คลิกที่นี่& …

Read More »