Home / ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564”

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อบรม ว9/2564 กำหนดการ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาพลศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่ว …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ครู

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข …

Read More »

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเ …

Read More »