Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ฝ่ายบุคคล (page 2)

ฝ่ายบุคคล

โครงการ

รายงานผลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลติ …

Read More »

รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

1.นำส่งรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงิน รายงานข้อ …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

คำสั่งคณะกรรมการต้อนรับการประเมินผู้อำนวยการโรงเรี …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง นักการ แม่บ้าน คนสวนและพนักงานขับรถพร้อมแบบประเมิน

คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ แบ …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติก …

Read More »