Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต กิจกรรม:ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวเพื่ …

Read More »

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แต่งตั้ง ผกก ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและพิธีเข้าประจำก …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68

คำสั่งฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียน-ไปแข่งขันทักษะ-68-ร …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรีย …

Read More »