Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่ >>> คำสั่งแต่งตั้งผกก. กิจกรรม …

Read More »

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจ …

Read More »

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิก >> แต่งตั้ง ผกก ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและ …

Read More »