Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ไอซีที

ไอซีที

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 1 รายการ ได้แก่ การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รายการ สรุปผลการแข่งขันทุกกิจกรรม ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 16 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ และ เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (DLIT)” ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา   เอกสารประกอบกา …

Read More »

เรื่องการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรื่องการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูดนตรีไทย นาฎศิลป์ โ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๑๘๙/๒๕๖๑ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครูดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย

เรื่องแต่งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการไหว้ครูดนตร …

Read More »