Home / ข้อมูลทั่วไป / ประกาศผลห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คู่มือและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 คู่มือและแผนเผ …