Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลการเรียนภาคเรียน 2/2562

ประกาศผลการเรียนภาคเรียน 2/2562

เว็บไซต์สำหรับทราบผลการเรียนภาคเรียน 2/2562

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา เรื่่องผลการเรียน 0 ร มส. มผ.

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียน 0 ร มส

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

กองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระเบียบกองทุนเพ …