Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แจ้งเลื่อนวันที่ส่งผลการเรียน ปพ1. (ฉบับจบการศึกษา) ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

แจ้งเลื่อนวันที่ส่งผลการเรียน ปพ1. (ฉบับจบการศึกษา) ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แจ้งเลื่อนวันที่ส่งผลการเรียน ปพ1. (ฉบับจบการศึกษา) ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยนักเรียนนำมาส่งในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
* หมายเหตุ กำหนดเปิดภาคเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.tpp.ac.th

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

วันที่ 19 ตุลาคม 2563-ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น “ประเพณีชักพระ” โดยได้ร่วมกันทำบุญและชมความสวยงามของเรือพนมพระจากวัดภูเขาทอง

สอบถามผ่าน Face …