Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 388/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ อาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

แต่งตั้งคณะกรรม …