Home / วิชาการ / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สอนทางไกล ม.ปลาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สอนทางไกล ม.ปลาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-สอนทางไกล-ม.ปลาย(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเลื่อนรูปแบบการเรียนออนไซต์ (Onsite) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการณ์ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )

แจ้งประกาศการปิ …