Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 171 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งง …