Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจการนักเรียน / ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยขั้นตอนการลงโทษนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยขั้นตอนการลงโทษนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยขั้นตอนการลงโทษนักเรียน ปีการศึกษา 2563

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 334 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-ครูที …