Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 198 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ความเรียบร้อย ความปลอดภัย และความสะอาดในระหว่างนักเรียนเดินทางกลับบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 198 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ความเรียบร้อย ความปลอดภัย และความสะอาดในระหว่างนักเรียนเดินทางกลับบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563

คำสั่งดูแลนักเรียนกลับบ้าน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งง …