Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บริหารทั่วไป / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิ๊ก ดาวน์โหลด คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

เอกสารงานบ้านพักครู

1.ระเบียบโรงเรี …