Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บริหารทั่วไป / คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด คำสั่งประเมิน ศศร

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ คลิก

กำหนดการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ด้านการศึกษา

ตัวอย่าง เเผนการสอน ศศร

แผนการเงิน ม.1

แผนการเงิน ม.2

แผนการเงิน ม.3

แผนการเงิน ม.4

แผนการเงิน ม.5

แผนการเงิน ม.6

รายละเอียดข้อมูลประกอบการคัดกรอง-เล่มใหม่ (3)

ถอดบทเรียน

คู่มือวิทยากรจัดทำแผนบูรณาการ-ปศพพ-v3.3-2560-ครั้งที่-3

วิเคราะห์คำสำคัญ การตั้งคำถาม

เกณฑ์ประเมิน

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วิเคราะห์คำสำคัญ การตั้งคำถาม

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

เอกสารงานบ้านพักครู

1.ระเบียบโรงเรี …