Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 245 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 245 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-245-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2563

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

เวรยามกลางวัน ม …