Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจการนักเรียน / ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

TO BE NUMBER ONE

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE

 1. ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นองค์ประธาน อำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เเละมีผู้อำนวยการโรงเรีียนทีปราษฎร์พิทยา ท่านผู้อำนวยการเพียงเเข ชิตจุ้ย เเละคณะครู นักเรียนทุกคน

   

  สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

  About ฝ่ายบริหารทั่วไป

  Check Also

  ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน นักการ ภารโรง (คนสวน)

  ประกาศรับสมัครล …