Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ไอที ทูเดย์ / การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เหมาะสำหรับใช้รวบรวมข้อมูลจาก เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือพฤติกรรม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การสังเกต พฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างรับประทานอาหาร การสังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสำรวจ

การเก็บรวบรวมข้ …