Home / บริหารทั่วไป / คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม-5ส-เขตพื้นที่รับผิดชอบ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม-5ส-เขตพื้นที่รับผิดชอบ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเขตพื้นที่

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

เวรยามกลางวัน ม …