Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งที่ 397 /2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับจัดกิจกรรมโฮมรูม ปีการศึกษา2563

คำสั่งที่ 397 /2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับจัดกิจกรรมโฮมรูม ปีการศึกษา2563

คำสั่งที่ 397.-กิจกรรมโฮมรูม ปีการศึกษา-2563- –

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

เวรยามกลางวัน ม …