Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การเรียนรู้ระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ทดแทนการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563

การเรียนรู้ระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ทดแทนการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.-12.00 น.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารราที่45
ได้กำหนดการจัดการเรียนรู้ระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ทดแทนการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 ผลัดที่ 1 ห้วงเวลาการฝึก วันที่ 15 วันที่ 23 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ และวันที่ 8 มีนาคม 2564 ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเ …