Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ผ่านระบบออนไลน์

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

คู่มือและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 คู่มือและแผนเผ …