Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งที่ 038 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือนมีนาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่ 038 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำเดือนมีนาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเดือนมีนาคม-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2563.

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 078/2564 เรื่อง การสอนนักเรียนเรียนซ้ำ

คำสั่งโรงเรียนท …