Home / บุคคล / หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากก.ค.ศ.

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากก.ค.ศ.

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรับรองหลักสูตร-ปี-64-ครั้งที่-1

หลักสูตรการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแบบ Active Learning
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564”

คำสั่งโรงเรียนท …