Home / บุคคล / แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ไม่มีวิทยฐานะ

PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564”

คำสั่งโรงเรียนท …