Home / บุคคล / เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564”

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564”

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อบรม ว9/2564

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีประจำปี 2564

แต่งตั้งคณะกรรม …