Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุยและ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการแข่งขันดังนี้

ณ โรงแรมวังใต้ ของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแข่งระดับภาค ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแข่งระดับภาค ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกอบด้วย นางสาวศศิวิมล วังศ์ด่าน นางสาวรัชนก ณ เชียงใหม่ และนางสาวจิตรชญาณี เนียมแก้ว

IMG_2620

แข่งขันที่ศาลจังหวัดเกาะสมุย

ได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วย นางสาวพรรณทิวาภรณ์ อินทร์พรหม นางสาววิภาวรรณ หนูแก้ว แล้วนางสาวญาตาวี หวั่งประดิษฐิ์

IMG_2622

แข่งขันที่ศาลจังหวัดเกาะสมุย

ได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วยนายธนพร คุ้มพร้อม นายพรเทพ จันทร์ดี และนายธนพล มีเพียร

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนด้วยครับ

ภาพประกอบ

IMG_2610 IMG_2611 IMG_2612 IMG_2614 IMG_2616 IMG_2617 IMG_2620 IMG_2622 IMG_2623 IMG_2624 IMG_2625 IMG_2627 IMG_2629 IMG_2630 IMG_2632

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

เวร มกราคม พ.ศ. …