Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับสหวิทยาเขต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับสหวิทยาเขต

header_sm-sni1

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันที่ได้เหรียญทอง สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,กลุ่ม ๑)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันที่ได้เหรียญเงิน สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,กลุ่ม ๑)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันที่ได้เหรียญทองแดง สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,กลุ่ม ๑)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันที่ได้รางวัลชนะเลิศ สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,กลุ่ม ๑)

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

20303916-4F2E-4E9D-B81C-C904EF1B3068

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมค่ายอบรมหลักสูตรสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติการใช้พลังงาน

    โ …