Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
13-17 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคาระห์ จังหวัดกาญจนบุรี

IMG_0171

IMG_9737

IMG_9760

IMG_9766

IMG_9769

IMG_9773

IMG_9781

IMG_9782

IMG_9797

IMG_9800

IMG_9813

IMG_9824

IMG_9826

IMG_9840

IMG_9847

IMG_9849

IMG_9869

IMG_9876

IMG_9877

IMG_9885

IMG_9887

IMG_9902

IMG_9909

IMG_9920

IMG_9926

IMG_9931

IMG_9933

IMG_9935IMG_0166

ภาพทั้งหมด ดูจากที่นี่เลยครับ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ไอซีที

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศเปิดภาคเร …