Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

สไลด์1

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืนและผู้ตรวจเวรยามกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

เปิดที่นี้ เวรเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 197 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และจัดค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ทีปราษฎร์พิทยา ประจำปี 2561

แต่งตั้งคณะกรรม …