Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยา ที่ 353 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้ระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ครูที่ปรึกษาและ …