Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน กลางวัน-กลางคืน ประจำเดือน มกราคม 2561

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน กลางวัน-กลางคืน ประจำเดือน มกราคม 2561

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน กลางวัน-กลางคืน ประจำเดือน มกราคม 2561

มกราคม

เปิดที่นี้ เวรกลางวัน เวรกลางวันเดือน มกราคม 2561

เปิดที่น้ เวรกลางคืน เวรกลางคืนเดือน มกราคม พ.ศ.2561

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 011/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

คำสั่งวันครู-ปี …