Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗

ผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗

Untitled-1

ผลการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับ ม.๔-ม.๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ณ สนามแข่งขันศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

ได้รับเหรียญทอง อันดับที่ ๑๐

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

 1. นางสาวกัลยรัตน์ มนัสสา
 2. นางสาวจริยา พลจางวาง
 3. นางสาวชลธิฌา สุขสนิท
 4. นางสาวทิพวัลย์ จอหอ
 5. นางสาวประทุมมา ดอนปราบ
 6. นางสาวฟ้ารุ่ง วะสาร
 7. นางสาวสุธิดา โคธา
 8. นางสาวอุรชา ชนะพล

ผู้ฝึกซ้อม

 1. นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น
 2. นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช
 3. นางสาวธิติมา เดชภักดี
 4. นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์

S__8699958S__8699951S__8699952

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

รูปไว้หน้าเว็บ เวร

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

คำสั่งโรงเรียนท …