Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามกลางคืน ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2561

ประกาศคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรยามกลางคืน ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 072/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน
ประจาเดือน เมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2561
รูปไว้หน้าเว็บ เวร เมษา

คลิกตรงนี้ คำสั่ง เวรกลางคืน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

โครงสร้างรายงานสารสนเทศโรงเรียน

แบบฟอร์มการจัดเ …