Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านถ่ายเอกสาร เพื่อจัดให้บริการงานถ่ายเอกสารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีความสะดวก และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และของโรงเรียน จึงมีข้อกำหนดประมูลดังนี้  รายละเอียด เปิดที่นี้ ร้านถ่ายเอกสาร

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 1 รายการ ได้แก่ การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รายการ สรุปผลการแข่งขันทุกกิจกรรม ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 16 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ และ เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

สอบถามผ่าน Face …

ปิดโหมดสีเทา