Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านถ่ายเอกสาร เพื่อจัดให้บริการงานถ่ายเอกสารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีความสะดวก และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และของโรงเรียน จึงมีข้อกำหนดประมูลดังนี้  รายละเอียด เปิดที่นี้ ร้านถ่ายเอกสาร

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

จดหมายข่าวฉบับวันที่ 24 ตุลาคม 2562

สอบถามผ่าน Face …