Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / ประกาศเรื่อง ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศเรื่อง ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

สไลด์1

 

เปิดที่นี้ เวรกลางคืน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวรกลางคืน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561_Page_1 เวรกลางคืน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561_Page_2 เวรกลางคืน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561_Page_3

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิท …