Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ

คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่   139 / 2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero waster School  โครงการโรงเรียนสีเขียว

เปิดตรงนี้ นะค่ะ คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ2561

 

คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ2561_Page_1 คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ2561_Page_2 คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ2561_Page_3 คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ2561_Page_4 คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ2561_Page_5 คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ2561_Page_6 คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ2561_Page_7 คำสั่งโรงเรียนปลอดขยะ2561_Page_8

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิท …