Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “นางนวลเกมส์” การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

“นางนวลเกมส์” การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “นางนวลเกมส์” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  และเพื่อคัดเลือกนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอำเภอ ในพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์  โอมาก  นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิด

สูจิบัตรกีฬาสี61

แบบประเมินความพึงพอใจ

ชมภาพกิจกรรม

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ คอมพิวเตอร์)

ประกาศผลความสาม …