Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรม เชิญชวนนักเรียนร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โดยช่วงเช้ามีการอ่านสานส์และร่วมกันปฏิญาณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด  ในช่วงบ่ายมีการแสดงนิทรรศการเรื่องยาเสพติด และประกวดวงดนตรีนักเรียนอีกด้วย

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

มูลนิธิรวมพลคนสมุยมอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 288,000 บาท

นายสมชาย พูลสวั …