Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 151 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เปิดตรงนี้ปกเวร กรกฎาคม2561 เวร กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวร กรกฎาคม พ.ศ. 2561_Page_1 เวร กรกฎาคม พ.ศ. 2561_Page_2 เวร กรกฎาคม พ.ศ. 2561_Page_3

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิท …