Home / กิจการนักเรียน / ประกาศเชิดชูเกียรติ เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประกาศเชิดชูเกียรติ เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 

S__10993680

สรุปคะแนนพฤติกรรม ม.1

สรุปคะแนนพฤติกรรม ม.2

สรุปคะแนนพฤติกรรม ม.3

สรุปคะแนนพฤติกรรม ม.4

สรุปคะแนนพฤติกรรม ม.5

สรุปคะแนนพฤติกรรม ม.6

ประกาศเชิดชูเกียรติ เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ ประกาศเชิดชูเกียรติ เด็กดีศรีทีปกร นักเรียนต้องมีคะแนนพฤติกรรมโดยรวมมากกว่า 40 ขึ้นไป

(ระดับ ม.4 ไม่มีประกาศ เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมโดยรวมมากกว่า 40)

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คู่มือและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 คู่มือและแผนเผ …