Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง / แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต 14 ก.ย. 61

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต 14 ก.ย. 61

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ-61

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางวันและกลางคืน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คลิกดูที่นี่.. …