Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางวัน – กลางคืน เดือนพฤศจิกายน 2561

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางวัน – กลางคืน เดือนพฤศจิกายน 2561

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามในเวลากลางคืน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

เปิดตรงนี้  เวรกลาววัน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เปิดตรงนี้ เวรกลางคืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เซ็น

1

 

 

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเวรกลางวัน พ.ย. 61_Page_1
คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเวรกลางวัน พ.ย. 61_Page_2

 

เวร พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เซ็น_Page_1 เวร พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เซ็น_Page_2 เวร พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เซ็น_Page_3

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งง …