Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๑๘ / ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๑๘ / ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 – 2561

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 267/ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยให้นักเรียน

คำสั่งโครงการขั …