Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนพื้นที่เกาะ

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนพื้นที่เกาะ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนพื้นที่เกาะ ซึ่งนำโดยนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร เป็นประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล ในการนี้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้นำเสนอ  4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมงานหนังและกะลา  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและเพาะเห็ด  กิจกรรมงานตัดเย็บตุ๊กตานางนวล  และกิจกรรมงานไม้มีชีวิต

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

จดหมายข่าวฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2562

สอบถามผ่าน Face …