Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนพื้นที่เกาะ

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนพื้นที่เกาะ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนพื้นที่เกาะ ซึ่งนำโดยนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร เป็นประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล ในการนี้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้นำเสนอ  4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมงานหนังและกะลา  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและเพาะเห็ด  กิจกรรมงานตัดเย็บตุ๊กตานางนวล  และกิจกรรมงานไม้มีชีวิต

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และยาเสพติด กิจกรรมค่าย ลด ละ เลิกบุหรี่ คนไร้ควัน คุณทำได้ประจำปี 2561

สอบถามผ่าน Face …