Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวันคริสต์มาส 2561

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2561

24 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทีราษฎร์พิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2561 ขึ้น ณ ลานทะเลทอง โดยมีผู้อำนวยการเพียงแข ชิตจุ้ย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาสและร่วมทำกิจกรรมกับคณะครูนักเรียน

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2561

รายงานประเมินคุ …