Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อต้อนรับเปิดเทอมใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อต้อนรับเปิดเทอมใหม่

ดำเนินการทาสีห้องโครงการพิเศษ
ดำเนินการทาสีห้องโครงการพิเศษ
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ดำเนินการทาสีห้องโครงการพิเศษ
ดำเนินการทาสีห้องโครงการพิเศษ
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ปรับปรุงหอศิลป์
ปรับปรุงหอศิลป์
ดำเนินการทาสีห้องโครงการพิเศษ
ดำเนินการทาสีห้องโครงการพิเศษ
ปรับปรุงหอศิลป์
ปรับปรุงหอศิลป์

18554672_1412164078843618_1993294355_n

ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ปรับปรุงห้องนอนเวร
ปรับปรุงห้องนอนเวร
ปรับปรุงห้องนอนเวร
ปรับปรุงห้องนอนเวร
ปรับปรุงหอศิลป์
ปรับปรุงหอศิลป์
ดำเนินการทาสีห้องโครงการพิเศษ
ดำเนินการทาสีห้องโครงการพิเศษ
ปรับปรุงห้องนอนเวร
ปรับปรุงห้องนอนเวร
ปรับปรุงหอศิลป์
ปรับปรุงหอศิลป์
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
ปรับปรุงอาคารฝึกงาน
สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวร พฤศจิกายน พ …