Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 193 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม)

แก้ไขคำสั่งครูท …